Docker 镜像和容器的存储路径

一、Docker 容器常用操作系统中的路径如下:

  • Ubuntu: /var/lib/docker/
  • Fedora: /var/lib/docker/
  • Debian: /var/lib/docker/
  • Windows: C:\ProgramData\DockerDesktop
  • MacOS: ~/Library/Containers/com.docker.docker/Data/vms/0/~

二、执行以下命令可以查看 Docker 的配置信息

docker info


Docker Root Dir: /var/lib/docker  目录地址
Debug Mode: false
Experimental: false
Insecure Registries:

三、Docker 镜像保存位置

如果使用默认的 overlay2 存储驱动,Docker 镜像会保存在 /var/lib/docker/overlay2 目录。